UVJETI KORIŠTENJA

Ovi UVJETI KORIŠTENJA (obvezujući kako za Flafi platnene pelene/Flafi obrt za proizvodnju – u daljnjem tekstu također i “Prodavatelj” – tako i za stranu koja kupuje, u daljnjem tekstu “Kupac”) uređuju uvjete naručivanja, plaćanja, isporuke kao i pritužaba i povrata proizvoda koji se prodaju putem Flafi web trgovine.

Kupac je ona pravna ili fizička osoba (tvrtka i sl.) koja otvori korisnički račun u Flafi web trgovini unijevši potrebne podatke, sačini elektroničku narudžbu i pošalje je Prodavatelju, te izvrši plaćanje s pomoću kreditne kartice, elektroničkog bankovnog transfera, ili pouzećem.

Zaštita autorskih prava

Svi proizvodi na prodaji u Flafi web trgovini su dizajnirani i izrađeni od Prodavatelja. Kupac neće koristiti dizajn proizvoda, kopirati ih niti proizvoditi proizvode identične onima na prodaji u Flafi web trgovini bez izričitog pisanog ugovora s Prodavateljem.

Općenito

Prodavatelj pridržava pravo povremene dopune i/ili ažuriranja ovih UVJETA KORIŠTENJA.

Kupac snosi punu odgovornost za točnost i kompletnost podataka unesenih za vrijeme otvaranja korisničkog računa i/ili kupovine, kao i za eventualnu materijalnu i/ili drugu štetu učinjenu bilo Prodavatelju, bilo trećim stranama, koja bi mogla nastati kao posljedica unosa netočnih i/ili nekompletnih podataka.

Prodavatelj jamči da koristi sve raspoložive mogućnosti kako bi proizveo proizvode visoke kvalitete, praktične, lagane i zabavne za korištenje, od najkvalitetnijih i najprimjerenijih dostupnih materijala, koristeći suvremena načela izrade, metode i opremu, kako bi Kupcu pružio najveću ostvarivu vrijednost za novac.

Unatoč tome, Prodavatelj ne može jamčiti da će proizvodi na prodaji u Flafi web trgovini u potpunosti zadovoljiti Kupčeve potrebe, niti da će biti korisni za bilo koju drugu svrhu osim one za koju su izvorno namijenjeni.

Jamstveni rok

Prodavatelj jamči hitan odgovor na svaku potencijalnu Kupčevu pritužbu na neadekvatnu kvalitetu proizvoda ili usluge, unutar jamstvenog roka. Jamstveni rok, ukoliko nije navedeno drugačije na specifikaciji pojedinačnog proizvoda istaknutoj u Flafi web trgovini, je 15 (petnaest) kalendarskih dana počevši (uključivo) s danom preuzimanja proizvoda od dostavljača.

Sve opravdane pritužbe unutar jamstvenog roka bit će otklonjene na način da će Prodavatelj A) zamijeniti neadekvatan Proizvod o vlastitom trošku uključujući i trošak dostave, ili, u slučajevima kada A neće biti moguće, B) Kupcu nadoknaditi puni iznos plaćen za neispravan Proizvod.

Kupci su ljubazno pozvani da sve opravdane pritužbe u jamstvenom roku pošalju na e-mail adresu: Kontakt adresa.

Prodavatelj neće nadoknađivati Kupcu bilo koje iznose plaćene po osnovi osobnih komunikacijskih troškova: troškove pristupa Internetu, telefonskih računa i sl.

Puna adresa Prodavatelja:

Flafi platnene pelene
Flafi obrt
Rakicka 21, Jagnjić dol
10431 Sveta nedelja
Hrvatska

Telefon za kontakt: +385 98 766 006